HotLine:
+84 906 898 616
+84 252 3898 616
Thanh long tím hồng
King Size
- 37%
Giá từ: 126.000 VND/Kg
Queen Size
- 37%
Giá từ: 94.500 VND/Kg
L Size
- 37%
Giá từ: 56.700 VND/Kg
M Size
- 37%
Giá từ: 37.800 VND/Kg
Thanh long ruột trắng
King Size
- 37%
Giá từ: 88.200 VND/Kg
Queen Size
- 37%
Giá từ: 66.150 VND/Kg
L Size
- 37%
Giá từ: 39.690 VND/Kg
M Size
- 37%
Giá từ: 26.460 VND/Kg
Thanh long ruột đỏ
King Size
- 37%
Giá từ: 113.400 VND/Kg
Queen Size
- 37%
Giá từ: 85.050 VND/Kg
L Size
- 37%
Giá từ: 51.030 VND/Kg
M Size
- 37%
Giá từ: 34.020 VND/Kg
Rau quả khác
X

Hỗ trợ online

Tài khoản thành viên
X

Quản lý Tài khoản